Utbildningar

  • Examen i Idrott & hälsovetenskap (180 hp) Högskolan Dalarna
  • 3Dfunktion (pågående)
  • Svenska ishockeyförbundets steg utbildningar (pågående)