Träningsfilosofi

Träning är en livsstil och allt som händer i livet, i din vardag påverkar din träning eller påverkas av din träning. Det är därför väldigt viktigt att man ser hela människan och inte bara ”människan som tränar”. Jobbet, familjesituation, kost och sömn är alla extremt viktiga ingredienser för att kunna nå så bra resultat som du själv vill och för att kunna leva ett hälsosamt liv med mycket energi.

Det är viktigt att först få en helhetsbild av människan sen börja arbetet med att hitta eventuella brister i olika rörelser för att sedan efter att det är åtgärdat kunna gå vidare med övningar och upplägg som passar just dig.

Att träna handlar om rörelse, glädje och utveckling. Kombinerar man dessa tre ingredienser så kommer kroppen att skrika av lycka, att få röra på sig, ha kul och utvecklas är det roligaste som finns. Med 3D-Funktion tänket och filosofin kommer din kropp att få alla dessa ingredienser då träningen sker i rörelse, i tre plan (vilket gör träningen rolig & varierande) och med garanterad utveckling.

Hoppa på tåget du med. Framtiden, redan idag!